Sąlygos ir taisyklės

Taisyklės

 1. Sveiki atvykę į paslaugų Svetainę www.Ntplatforma.lt. Svetainė yra nuolat naujinama ir pildoma naujomis funkcijomis, bei paslaugomis, todėl atitinkamai naujinamos ir šios taisyklės. Jeigu kils klausimų dėl taisyklių turinio, susisiekite su mumis el. paštu info@ntplatforma.lt
 2. Ntplatforma.lt komandos vardu linkime Jums sėkmės ieškant tinkiausios paslaugos/prekės ar reklamuojant savo paslaugas ir prekes.

 

Bendrosios nuostatos

 1. Svetainė Ntplatforma.lt priklauso UAB „Vilniaus Turtas“, juridinio asmens kodas 301488580, adresas – Kareivių g. 19-133, Vilnius. Šis dokumentas yra sutartis (toliau – Sutartis) tarp UAB “Vilniaus Turtas” (toliau – Svetainės savininkas) ir Jūsų (toliau – Lankytojas, Registruotas lankytojas, Paslaugų teikėjas, prekių pardavėjas) dėl naudojimosi Svetaine lt.
 2. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:
  • Svetainė – paslaugų, prekių ir klientų ( užsakovų) paieškos ir reklamos interneto svetainė Ntplatforma.lt (interneto svetainės adresas http://ntplatforma.lt);
  • Svetainės paslaugos – paslaugų paieškos, reklamos paslaugos, užsakovų paieškos paslaugos kurias teikia Svetainės savininkas;
  • Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo (juridinio asmens atstovas: savininkas, akcininkas, direktorius ar kitas juridinio asmens įgaliotas asmuo);
  • Lankytojas – neužsiregistravęs Svetainėje Asmuo, turintis teisę peržiūrėti bendro pobūdžio informaciją patalpintą Svetainėje;
  • Registruotas lankytojas – užsiregistravęs Svetainėje, galintis susikurti asmeninį puslapį asmuo.
  • Registruoti lankytojai gali būti: Užsakovas – ieškantis prekių ar palaugų fizinis arba jurinis asmuo, Paslaugų teikėjas, prekių pardavėjas.
  • Paslaugų teikėjas – Registruotas lankytojas, susikūręs bent vieną Asmeninį puslapį Svetainėje: parduodantis prekes ir/ar teikiantis paslaugas;
  • Užsakovas – Ieškantis prekių ir/arba paslaugų fizinis/jurdinis asmuo – pateikęs užklausą per NTplatforma.lt sistemą paslaugų/prekių pardavėjams;
  • Profilio nuotrauka/logotipas – Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo nuotrauka;
  • Asmeninis puslapis – Paslaugų teikėjo/ Užsakovo sukurtas Asmeninis puslapis Svetainėje, skirtas jo paslaugoms ar prekėms reklamuoti;
  • Asmeninio puslapio galerija – į Paslaugų teikėjo/Užsakovo Asmeninį puslapį įkeltų nuotraukų ir vaizdo įrašų galerija;
  • Bendra galerija – bendra į visų Paslaugų teikėjų/ Užsakovų Asmeninius puslapius įkeltų nuotraukų ir vaizdo įrašų galerija;
  • Trumpa nuoroda – unikali Paslaugų teikėjui/Užsakovui sukurta nuoroda, kuri veda į Asmeninį Paslaugų teikėjo/ Užsakovo puslapį;
  • Papildoma paslauga – mokamos paslaugų paieškos ir reklamos paslaugos, kurias teikia Svetainės savininkas (pvz. Asmeninio puslapio iškėlimas į aukštesnę poziciją, Skubus pasiūlymas ir kiti);
  • Asmeninė sąskaita – virtuali Paslaugų teikėjo/ Užsakovo sąskaita Svetainėje, kuri papildoma bankiniu pavedimu arba kita svetainėje nurodoma mokėjimo forma ir kurios pinigines lėšas Paslaugų teikėjas/ Užsakovas gali išnaudoti pirkdamas Papildomas paslaugas Svetainėje. Nepanaudotos lėšos (įskaitant atvejį, kai už taisyklių nesilaikymą Asmeninis puslapis panaikinamas) – negrąžinamos.
 3. Naudodamasi(-s) Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs(-usi) su šios Sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojimasis Svetaine, šių Taisyklių prasme, apima bet kokių veiksmų atlikimą Jums prisijungus prie Svetainės ir naudojantis interneto ryšiu. Jūs, bet kokiu būdu ir forma naudodamasi(-s) Svetaine, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Jūs nesutinkate besąlygiškai bei neatšaukiamai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.
 4. Svetainėje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma: Svetainės savininko patarimu ar reikalavimu pirkti Paslaugų teikėjo siūlomą paslaugą / prekę, taip pat Paslaugų teikėjo rekomendavimu, nebent Svetainės savininkas aiškiai praneša priešingai.
 5. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, apie tai informuojant Asmenis pačioje Svetainėje. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje.
 6. Svetainė yra valdoma Svetainės savininko, kuris nustato, keičia, apriboja Asmenų registraciją, naudojimosi Svetaine taisykles, sąlygas bei tvarką.
 7. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji nedaro negaliojančių likusių Taisyklių nuostatų.

Svetainės teikiamos paslaugos ir naudojimasis jomis

 1. Svetainė teikia paslaugų ir prekių paieškos, reklamos bei su tuo susijusias paslaugas.
 2. Naudojimasis Svetainės paslaugomis reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus apie Ntplatforma.lt veiklą – naujienlaiškiu, SMS žinute, elektroniniu laišku ar kitais būdais.
 3. Svetainės savininkas neatsako, jei Paslaugų teikėjas (reklamuojantis paslaugas ar prekes) teikia netinkamas ar nekokybiškas paslaugas / prekes.
 4. Svetainės savinininka neatsako už Užkausos davėjo pateiktą informaciją ir jos tikrumą.
 5. Svetainės savininkas neatsako už jokius Svetainės paslaugų tiekimo trikdžius Svetainėje: internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų.
 6. Svetainės Lankytojas, Registruotas lankytojas, Paslaugų teikėjas, Užsakovas įsipareigoja naudotis visomis Svetainės paslaugomis, nepažeisdamas šio Svetainės naudojimosi sąlygų – Taisyklių, taip pat sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 7. Svetainės Lankytojas, Registruotas lankytojas, Paslaugų teikėjas, Užsakovas įsipareigoja: neužsiimti jokia veikla, kuri sukeltų bet kokius Svetainės paslaugų teikimo trukdžius, taip pat nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti Svetainės Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas paslaugas ir (ar) prekes, jų kainas, paslaugų / prekių vaizdinę medžiagą ir t.t.
 8. Kiekvienas Asmuo, kuris teikia bet kokio pobūdžio paslaugas / prekes, kurios nėra uždraustos Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali registruotis Svetainėje Ntplatforma.lt ir teikti atitinkamas paslaugas ar prekes tam tikroje teritorijoje, o užsakovai šių prekių ar paslaugų ieškoti.
 9. Registracijos ir paslaugų paieškos paslaugos Svetainėje teikiamos nemokamai.
 10. Svetainės paslauga – Žinučių siuntimo funkcija – skirta asmenims lengvai ir greitai susisiekti su paslaugas teikiančiais Asmenimis (Ntplatforma.lt Paslaugų teikėjais). Registruoti lankytojai ir Paslaugų teikėjai turi vidinę pašto dėžutę, į kurią gali gauti asmenines žinutes nuo Svetainės Lankytojų. Gavęs žinutę, Svetainės savininkas gali informuoti Registruotą lankytoją ar Paslaugų teikėją ir SMS (trumpąja) žinute Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo nurodytu telefono numeriu.
 11. Per žinučių siuntimo funkciją ir Paslaugų teikėjo Svetainėje nurodytą el. pašto adresą Lankytojams, Registruotiems lankytojams ir Paslaugų teikėjams draudžiama siųsti Asmenims reklaminio turinio žinutes ir siūlyti pirkti prekes / paslaugas. Žinutes galima siųsti tik dėl paslaugų / prekių pirkimo iš Paslaugų teikėjų. Reklamuoti ar siūlyti ką nors pirkti be išankstinio asmens sutikimo griežtai draudžia Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. Jei Lankytojai, Registruoti lankytojai ar Paslaugų teikėjai siųs reklaminio turinio žinutes, Svetainės savininkas turi teisę pašalinti tokį Asmenį iš Ntplatforma.lt Svetainės, o visą informaciją apie Asmenį ir jo pažeidimus perduoti tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.
 12. Jeigu Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas pateiktame kategorijų / paslaugų / prekių sąraše neranda kokios nors kategorijos / paslaugos / prekės, Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas turi teisę pasiūlyti Svetainės savininkui įtraukti į Svetainę naują kategoriją / paslaugą / prekę, žemiau nurodytomis sąlygomis:
  • kategorijos / paslaugos / prekės negali būti uždraustos Lietuvos Respublikos įstatymų;
  • siūloma kategorija / paslauga / prekė turi būti praktiškai reikalinga Lietuvoje gyvenantiems žmonėms ir (arba) Lietuvoje veiklą vykdančioms įmonėms;
  • jeigu Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo siūloma kategorija / paslauga / prekė neatitinka šių Taisyklių 21.1 – 21.2 punktų sąlygų, tačiau Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas mano, kad jos turėtų būti įtrauktos į Svetainę ir įrodo tokį būtinumą, Svetainės savininkas turi teisę padaryti išimtį.
 13. Svetainės savininkas pasilieka teisę keisti kategorijų, paslaugų, prekių ir kitus pavadinimus savo nuožiūra ir be išankstinio Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų įspėjimo.

Registruoto lankytojo teisės ir pareigos

 1. Naudodamasis bet kuria Svetainės paslauga Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis (ji):
  • yra 18 metų veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
  • tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse;
  • supranta ir sutinka, kad Registruotam lankytojui ir Paslaugų teikėjui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo ir UAB “Vilniaus Turtas” sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
  • supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo el. pašto adresas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tai tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomi Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o UAB „Vilniaus Turtas“ neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo el. pašto adreso ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo tapatybės;
  • supranta ir sutinka, kad UAB „Vilniaus Turtas“ tvarkytų ir valdytų Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo asmens duomenis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis ir Privatumo politikos nuostatais.
 2. Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
  • pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save:
   • tikrą asmens vardą bei pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir miestą ar rajoną, kuriame gyvena/dirba;
   • į skiltį „Rekvizitai“ Asmenys gali įrašyti: juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, individualios veiklos pažymėjimo kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą korespondencijai (jei adresas skiriasi nuo buveinės adreso);
   • į skiltį „Prekinis ženklas“ gali būti įkeltas juridinio asmens pavadinimo, Asmens paslaugos ar prekės logotipas, kuris nuosavybės teise priklauso juridiniam asmeniui, kurį atstovauja Asmeninį puslapį sukūręs Asmuo. Pažeidus 24.1. punkto sąlygas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas yra įspėjamas Svetainės savininko pranešimu ir per nurodytą laiką neištaisius pažeidimo tokio Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo į Svetainę įkelta informacija ir sukurtas turinys pašalinamas iš Svetainės, be papildomo įspėjimo.
  • pateikti fizinio asmens vardą ir pavardę ir nenaudoti vardo ar pavardės trumpinių, įmonės pavadinimo trumpinių ir bendrinių žodžių vietoje fizinio ar juridinio asmens vardo.
  • vietoje Profilio nuotraukos nekelti nuotraukų, neatitinkančių 24.1 Taisyklių reikalavimų;
  • saugoti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo prisijungimo slaptažodį (jei tokie Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas įgaliojo atstovauti jam naudotis Svetaine;
  • nedelsdamas pranešti Svetainės savininkui apie bet kokius Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Svetainėje pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) duomenų pasikeitimus;
  • nedelsdamas el. paštu info@ntplatforma.lt pranešti Svetainės savininkui, jei Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo prisijungimo prie Svetainės duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.
 3. Registruotas lankytojas turi teisę:
  • nemokamai susikurti Asmeninį puslapį Ntplatforma.lt Svetainėje. Susikūręs Asmeninį puslapį, Registruotas lankytojas tampa Paslaugų teikėju, kuriam taikomos visos šios Taisyklės, reglamentuojančios Paslaugų teikėjo teises ir pareigas.

Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

 1. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis (ji) supranta, kad Paslaugų teikėjas Asmenims teikdamas paslaugas / prekes turi pareigą savarankiškai mokėti mokesčius valstybei už vykdomą komercinę veiklą.
 2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
  • laikytis visų Registruoto lankytojo įsipareigojimų nurodytų 23 – 24 punktuose;
  • teikdamas paslaugas per juridinį asmenį, Paslaugų teikėjas įsipareigoja registruotis Svetainėje tik atstovaujamo prekės ženklo savininko, juridinio asmens savininko ar jo įgalioto asmens vardu. Kuriant Asmeninį puslapį galioja ir 24 punkte nustatytos sąlygos. Todėl, tokiame Asmeniniame puslapyje turi būti nurodytas fizinio asmens, atstovaujančio juridinį asmenį, vardas, pavardė, kontaktai;
  • talpinti Svetainės paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio galerijoje tik su Paslaugų teikėjo kategorija / paslaugomis / prekėmis susijusias nuotraukas ir vaizdo įrašus. Asmeninio Puslapio galerijoje draudžiama talpinti erotines, pornografines, rasizmą ir neapykantą kurstančias, agresiją ir smurtą skatinančias, įžeidžiančias, amoralias, nelegalias ir pan., nuotraukas, teksto ir vaizdo įrašus. Ši taisyklė galioja ir Profilio nuotraukai. Šių reikalavimų neatitinkantis Paslaugų teikėjo Asmeninis puslapis Svetainėje be jokio atskiro Svetainės savininko įspėjimo blokuojamas (neviešinamas), o visa informacija apie Paslaugų teikėją ir jo pažeidimus perduodama tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms;
  • Paslaugų teikėjas įsipareigoja nesiregistruoti Svetainėje daugiau nei vieną kartą. Paslaugų teikėjas, pažeidęs šią sąlygą, užblokuojamas, o jo sukurti Asmeniniai puslapiai trinami iš Svetainės.
  • rašydamas paslaugų / prekių aprašymą Asmeniniame puslapyje:
   • naudoti lietuviškas raides;
   • rašyti rišliais ir aiškiais sakiniais;
   • nekelti kontaktinės informacijos paslaugų / prekių aprašyme, o juos pateikti tam skirtose vietose.
  • neregistruoti kitų Asmeninių puslapių, jei duomenys sutampa su jau esamo registruoto Asmeninio puslapio duomenimis: ta pačia kategorija, tuo pačiu paslaugų aprašymu;
  • laiku susimokėti už teikiamas Papildomas paslaugas. Jeigu Paslaugų teikėjas per tam skirtą laiką nuo Svetainės savininko pranešimo gavimo to nepadaro, jo Asmeniniai puslapiai yra trinami iš Svetainės;
  • užtikrinti, kad siūlomos paslaugos / prekės ar Svetainėje Paslaugų teikėjo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant failus, el. pašto laiškus ir kt. (toliau – Paslaugų teikėjo informacija):
   • nėra klaidinanti ar neteisinga;
   • nesiūlo įsigyti paslaugų ir (ar) prekių, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų;
   • nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
   • nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus ir importo bei eksporto taisykles);
   • neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
   • neturi virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės veikimą ir (ar) Paslaugų teikimą, būti nukopijuoti į kito Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo kompiuterį ir dėl to padaryti žalą kitam Lankytojui, Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui ar jo turtui, trukdyti kitam Lankytojui, Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir (ar) kompiuteriu;
   • negali reklmuotis kito vardu neturėdami teisiškai patvirtintų atatinkamų sutikimų ir įgaliojimų;
  • naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie Paslaugų teikėjo siūlomas parduoti paslaugas ir (ar) prekes t. y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas paslaugas ir (ar) prekes.
  • Naudodamasis svetaine Užsakovas visapusiškai išsamiai ir teisingai aprašo tas paslaugas ir prekes kurių jis ieško/ketina įsigyti, kad Paslaugos teikėjams galima būtų susidaryti išsamų vaizdą apie tai kokių paslaugų ar prekių ieškoma ir pateikti atatinkamą pasiūlymą;
  • Registruotas vartotojas ir Paslaugos teikėjas gali reklamuoti savo profile NTplatforma.lt sistemoje kaip asmeninį WEB puslapį, savo prekių ar paslaugų pardavimui;
 3. Paslaugų teikėjas turi teisę:
  • Susikurti daugiau nei vieną Ameninį puslapį Svetainėje: kuriose ieškotų, pardavinėtų SKIRTINGAS ( nesikartojančias) prekes ir paslaugas;
  • pašalinti savo Asmeninius puslapius iš Svetainės (pašalinus visus Asmeninius puslapius, negrįžtamai dingsta visa Paslaugų teikėjo informacija, buvusi Asmeniniame puslapyje ir tokios informacijos atkūrimas tampa negalimas).

Svetainės savininko teisės ir pareigos

 1. Svetainės savininkas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo teisę ir galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas pateikė Svetainei, pakeitimu, ištrynimu, Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio panaikinimu ir uždraudimu Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui iš naujo registruotis Svetainėje, jei Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas:
  • pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
  • pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
  • tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, UAB „Vilniaus Turtas“ nuomone, netinkamai elgiasi.
 2. Svetainės savininkas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo veiksmus Svetainėje.
 3. Svetainės savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės bet kokią Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo pateiktą informaciją, jei, Svetainės savininko nuomone, ji pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešinga gerai moralei. Apie tai neinformuojant Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo.
 4. Svetainės savininkas turi teisę nepublikuoti puslapių su Trumpomis nuorodomis, prieštaraujančiomis viešajai tvarkai ir moralei ar, Svetainės savininko nuomone, tiesiog netinkamų. Jeigu Svetainės savininkas pripažįsta nuorodą kaip netinkamą, Asmeninis puslapis nėra publikuojamas iki to laiko, kol Paslaugų teikėjas ją pakeis į tinkamą arba rodomas be asmeninės nuorodos.
 5. Svetainės savininkas turi teisę be Paslaugų teikėjo sutikimo naudoti visą Paslaugų teikėjo informaciją (tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kt.) visoje Svetainės Ntplatforma.lt reklaminėje medžiagoje, pvz.: socialiniuose tinklapiuose, laikraščiuose / žurnaluose, kitose interneto svetainėse, reklaminiuose skydeliuose ir kt. Paslaugų teikėjo informacija yra naudojama išimtinai tik Ntplatforma.lt Svetainės ir joje esančių Paslaugų teikėjų paslaugoms / prekėms populiarinti ir viešinti. Jei Lankytojas nesutinka su šia sąlyga, jis neturi teisės registruotis Ntplatforma.lt Svetainėje.
 6. Svetainės savininkas turi teisę ant Paslaugų teikėjo patalpintų nuotraukų Svetainėje bei publikuojant Paslaugų teikėjo nuotraukas reklamos ir informavimo tikslais, uždėti Svetainės logotipą „Ntplatforma.lt“.
 7. Svetainės savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra:
  • pakeisti ar pertvarkyti Svetainėje teikiamą Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo informaciją tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis;
  • stabdyti tam tikrų nuotraukų ir vaizdo įrašų atvaizdavimą Bendrojoje galerijoje be Paslaugų teikėjo perspėjimo ir (ar) priežasties;
  • be Lankytojo, Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

Taisyklių pažeidimo pasekmės

 1. Svetainėje pateikta Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo informacija, kuri yra klaidinanti ir neatitinka tikrovės bei nurodytų informacijos pateikimo instrukcijų ir šių Taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali būti blokuojama arba redaguojama Svetainės savininko.
 2. Svetainės savininkas be atskiro įspėjimo gali atlikti Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio redagavimo veiksmus, jei Paslaugų teikėjas pateikia papildomą informaciją, kuri skiriasi nuo anksčiau pateiktos ar jos neatitinka.
 3. Svetainės savininkas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo prieigą prie Svetainės ar naudojimąsi jo teikiamomis paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

Asmens duomenų pateikimas

 1. Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų Asmens duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis Ntplatforma.lt Svetainės privatumo politikos nuostatais.

Intelektinė nuosavybė

 1. Svetainės savininkas yra visų teisių į Svetainės turinį savininkas ir turi išimtinę teisę jį naudoti.
 2. Visi prekių ir paslaugų ženklai, dizainas, pavadinimai, logotipai ir pan., kurie yra pateikti ir nurodyti ar aprašyti Svetainėje, yra Svetainės savininko nuosavybė ir tik Svetainės savininkas turi teisę jais naudotis.
 3. Svetainėje esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.
 4. Bet koks Lankytojų, Registruotų lankytojų, Paslaugų teikėjų ar trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Paslaugų teikėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių yra autorių, gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
 5. Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad publikacijos ir kita Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo pateikta informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Svetainės duomenų bazės dalimi, Svetainės savininko ar jo įgaliotų asmenų būtų saugoma ir įstatymų nustatytais būdais naudojama. Svetainės savininkas, naudodamas informaciją apie Registruotus lankytojus, Paslaugų teikėjus ir trečiuosius asmenis ir (ar) apie juos publikuojamą informaciją, nebus įpareigotas mokėti Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą.
 6. Paslaugų teikėjai Svetainėje turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu būdu. Kai medžiaga pateikiama, ją teikiantis Paslaugų teikėjas laikomas davusiu sutikimą Svetainės savininkui saugoti, platinti ir publikuoti tokią medžiagą elektroniniu ir kitais būdais.

Atsakomybė

 1. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad Svetainės savininkas nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Svetainės savininko kaltės ir todėl neatsako už Lankytojo, Registruoto lankytojo, Paslaugų teikėjo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
 2. Svetainės savininkas nebus atsakingas už daiktų ir (ar) paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, kokybę, kiekį ir (ar) komplektiškumą.
 3. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos yra pateikiamos be jokių papildomų Svetainės saviniko patvirtinimų ar garantijų, kad Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims. Svetainės savininkas nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Svetainės savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenimis.
 4. Svetainės savininkas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
 5. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, kad Svetainės savininkas, atsižvelgdamas į šias Taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi.
 6. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui, Registruotam lankytojui ir Paslaugų teikėjui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
 7. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Svetainės savininkui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

Teisiniai ginčai

 1. Svetainės savininkas vykdo veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir jų nustatyta tvarka. Bet kokie kilę ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos teisme pagal Svetainės savininko buveinės vietą.
 2. Taisyklės atnaujintos: 2018-08-15.